Over de equivalentie van zware massa en trage massa.

Elders op deze website in mijn artikel "Over de roterende emmer met water van I.Newton" staat waarom ik denk aan te mogen nemen dat traagheid een niet-zijnde is en dus ook geen kracht is. Dat is natuurlijk ook belangrijk voor de Algemene Relativiteitstheorie van A.Einstein.

In zijn boek "Relativity" wijst A.Einstein op blz.66 er op dat een zwaartekrachtveld de merkwaardige eigenschap heeft dat objecten hierin een versnelling krijgen die helemaal niet afhankelijk is van het materieel waaruit het object is samengesteld, een stuk lood en een stuk hout stelt hij, vallen op precies dezelfde manier. Deze wet stelt hij, kan worden uitgedrukt in een andere vorm gezien vanuit het volgende gezichtspunt. Ik citeer A.Einstein:

Volgens de bewegingswet van Newton geldt de relatie: Kracht =  trage massa x versnelling waarbij trage massa een karakteristieke constante is van het versnelde object.

Als zware massa de oorzaak is van de versnelling geldt de relatie: Kracht =  zware massa x de intensiteit van het zwaartekrachtveld waarbij zware massa ook een karakteristieke constante is van het versnelde object.

Uit deze 2 relaties volgt volgens hem de formule:

                            Zware massa         

   Versnelling is:   ----------------    x intensiteit van het zwaartekrachtveld.

                            trage massa

Welnu, zegt hij dan, als wij uit ervaring weten dat de versnelling onafhankelijk is van de aard van het object voor een gegeven zwaartekrachtveld dan moet de ratio voor de zware massa tot de trage massa ook gelijk zijn voor alle lichamen. Bij een geschikte keuze van eenheden gaat hij verder moeten wij die ratio gelijk kunnen maken aan eenheid. En dan trekt hij de conclusie dat de zware massa van een lichaam gelijk moet zijn aan de trage massa. Dezelfde kwaliteit van een object zegt hij dan manifesteert zichzelf afhankelijk van de omstandigheden als trage massa of als zwaarte.

A.Einstein ziet trage massa kennelijk als een kracht, hij vergelijkt zware en trage massa met elkaar als twee krachten maar volgens mij is traagheid dus helemaal geen kracht en de enige waarde die daarom in de vergelijking zware massa/trage massa voor trage massa ingevuld kan worden is nul. De vergelijking is dus irreel en is het onmogelijk tot de ratio 1 te komen zoals hij wil. Ik ben geen natuurkundige maar ik geloof daarom te mogen stellen dat het zeer aanvechtbaar is te stellen dat zware en trage massa equivalent zouden zijn. Een fenomeen dat niet werkelijk "is" kan niet equivalent zijn met een fenomeen dat werkelijk "is".

 

Home