Een Summier Beginmodel.

De bioloog Rupert Sheldrake wijst er op dat er iets moet bestaan dat hij morfologische velden noemt, velden die de vormen en het gedrag van organismen bepalen. Hij ziet die velden, een ruimtelijk begrip dus, toch ook min of meer als een idee en vergelijkt de werkzaamheid er van met de werkzaamheid van een architect.  Hij heeft het over een acterende agent die ook over een geheugen beschikt. Zijn aanname van morfologische velden wordt door de huidige wetenschap niet geaccepteerd, vooral omdat dat wijst op een hogere Geest die het organische en dus ook ons leidt en daar moeten de huidige wetenschappers niets van hebben. Dit wijst op vitalisme, iets dat al eerder gepropageerd werd door bekende filosofen zoals Driesch en Bergson. Driesch dacht hierbij ook aan morfologische velden en zag die ook als een acterende agent met een geheugen. Driesch gebruikt hierbij het begrip "entelechie" van Aristoteles die hierbij dacht aan een onbewogen Beweger als het begin van alles. De opvattingen van Sheldrake, Driesch, Bergson worden door de huidige wetenschap fel afgewezen, maar ik denk dat er heel veel is dat pleit voor de aanname van de realiteit van een acterende Beweger, maar niet een onbewogen Beweger.

 

Ik denk dat wij leven in een proces dat begonnen is met een Geest die alles leidt. Dit kunnen wij op de eerste plaats afleiden uit het Antropisch Principe dat stelt dat alle natuurconstanten die de ontwikkelingen in het universum bepalen dusdanig zijn dat het leven mogelijk geworden is hoewel die natuurconstanten heel goed een beetje anders hadden kunnen zijn waardoor het leven niet mogelijk zou zijn geweest en dus het ontstaan van het leven klaarblijkelijk de enige reden is dat ze zijn zoals ze zijn, dat het leven dus kennelijk gewild is. Op de tweede plaats kunnen wij het bestaan van een leidende Geest afleiden uit het feit dat alles wat leeft, alle dieren, alles doen wat in hun vermogen ligt om de soort waartoe ze behoren in stand te houden, dat ze dus kennelijk voortgedreven worden door een Wil die hun individuele belangen overstijgt. Pinguīns b.v. staan maandenlang in bittere kou om hun eieren uit broeden. Wat dwingt hen daartoe ? Op de derde plaats willen ook wij kost wat het kost onze soort in stand houden en zijn velen van ons bereid om van alles te doen dat hun individuele belangen overstijgt, ook wij kennen een hogere Wil die ons voortdrijft.

Ik denk dat in het begin van alle ontwikkelingen alleen die Geest "was" die zich in ieder geval bewust was van zichzelf en de aspecten van het absolute niets waar de Geest zich onvermijdelijk in bevindt en die voor de Geest ondraaglijk zijn en waardoor het grote proces waarin wij leven begonnen is. Ik denk aan de Beweger van Aristoteles die volgens mij dus niet onbewogen was. Aan het begin van alles staat volgens mij de tegenstelling tussen de Geest die wij kennen als degene die ons gevormd heeft en ons voortdrijft, die eigenschappen bezit zoals bewustzijn en geheugen en actief is, die streeft en daarom "is" en, geheel onafhankelijk van de Geest, de aspecten van het absolute Niets zoals de leegte, de eeuwigheid etc. die alleen maar actueel worden in het door de Geest ingezette proces, alleen maar passief "er-zijn" maar niet "zijn". Ik denk dat het onjuist is te stellen dat de Geest o.a. de ruimte en de tijd oftewel de leegte en de eeuwigheid geschapen zou hebben. Die hebben duidelijk geen schepper nodig, die zijn duidelijk niet geschapen maar zijn oncontroleerbare, onafhankelijke aspecten van het absolute Niets. De Geest en de aspecten van het absolute Niets vormen de basis van een spiritueel spanningsveld waaruit, naar ik meen aan te moge nemen, de subatomaire wereld is ontstaan.

Het is inderdaad duidelijk te zien dat wij leven in een proces waarin de aspecten van het absolute Niets alleen maar actueel geworden zijn, alleen maar "er-zijn" maar niet "zijn". Wij leven duidelijk in een proces tussen fenomenen die "er-zijn" omdat ze ook iets "zijn" en actief zijn en fenomenen die alleen maar relatief  "er-zijn", niet zelf iets zijn maar slechts passief  "er-zijn". Afstanden b.v. zijn verschijningsvormen van de leegte, die "zijn" niet relatief zoals men makkelijk zegt, maar hun "er-zijn" is relatief en passief. En ook de periodes, verschijningsvormen van de eeuwigheid, "zijn-er" alleen maar relatief en passief. Afstanden en periodes beīnvloeden de gang van zaken door hun aanwezigheid, niet door hun activiteit. Ook de duisternis en de koude "zijn-er" alleen maar passief, ze zijn niet meer dan de afwezigheid van licht en warmte, die worden veroorzaakt door subatomaire activiteiten, de duisternis en de koude niet. En "zijn" is een werkwoord en "er-zijn"  niet, iets waar de filosoof Heidegger terecht op gewezen heeft en dat is een fundamenteel verschil tussen de fenomenen die wij waarnemen. Wat de Geest gecreŽerd heeft "is-er" omdat het "is" en de aspecten van het absolute Niets "zijn-er" alleen maar relatief en samen vormen ze onze realiteit, een moeilijk proces.

Ik denk dat dit model van het begin van alles onze realiteit beter verklaart dan de Christelijke leer. Die negeert het onafhankelijk en oncontroleerbaar karakter van de aspecten van het absolute Niets en ontkent daarmee dat wij in een moeilijk proces leven. Ik denk dat de Geest graden van vrijheid en inzicht bezit maar dat het zeer aanvechtbaar is de Geest almachtig en alwetend te noemen. Het kwade en het lijden dat wij tegenkomen in het proces komt van wat "niet-is", iets wat Augustinus al gezegd heeft.

En de Geest die alle ontwikkelingen leidt hebben wij allemaal gemeenschappelijk en vormt een spiritueel spanningsveld, een collectief bewustzijn waar binnen telepathisch contact mogelijk is. Sheldrake heeft vanuit zijn biologische visie het bewijs geleverd dat telepathie bestaat, een bewijs door de wetenschap niet wordt geaccepteerd, een bewijs dat volgens mij wel degelijk geldig is. Sheldrake denkt aan een min of meer beperkt morfologisch veld. Ik denk aan een spiritueel spanningsveld dat alles omvat.

Sjef Denissen.

Tel. 013 5447633

 

 

Home