Over de Bewijsbaarheid van het Bestaan 

van een absolute Wil.

Logisch onderbouwd betoog dat dit mogelijk is.

Ik denk dat het mogelijk is het harde bewijs te leveren dat ieder individueel verlangen om moreel verantwoord te denken

 en te handelen één Verlangen is dat we allemaal gemeenschappelijk hebben en ik ben er ook van overtuigd dat dat

 Verlangen ruimte en tijd overstijgt.

Ik weet natuurlijk wel dat dit iets is dat U moeilijk zult kunnen geloven, maar ik hoop toch dat U de moeite zult nemen 

mijn betoog aandachtig te lezen. Ik hoop dat U het dus helemaal met mij eens zult kunnen zijn dat:

·         De signalen waarover ik het ga hebben BESTAAN. 

·         Dat het aspecten MOETEN zijn van de absolute Wil.

·         Dat de absolute Wil voor alles een ETHISCHE Wil is.

Ik hoop daarom dat U in zult zien dat de hypothese die ik stel niet op losse schroeven staat en overdenking waard is. 

Het is een vèrgaande hypothese dat is duidelijk, maar de waarheid van de drie aannames waarop ik mij baseer kan 

door geen enkele wetenschapper ontkend worden. Ik hoop daarom dat U mijn verhaal niet al te makkelijk als zijnde 

absurd terzijde zult leggen.Klik hier om te beginnen.

 

Klik hier voor een kortere samenvatting van mijn betoog.

 

De tekst hierboven en het artikel dat U krijgt als U klikt was mijn verhaal van Mei 2004. Inmiddels heb ik gemerkt  

dat er in de V.S. een hevige discussie gaande is over het al of niet bestaan van een intelligent design in de evolutie. 

Dat heeft mij uiteraard verder aan het denken gezet en het resultaat hiervan volgde in Oktober 2005. U krijgt dat als 

U hier klikt .

 

Klik hier voor een samenvatting van mijn betoog dat ik in Mei 2010 hier bij gezet heb.

 

Klik hier als U belangstelling hebt voor mijn artikel "De Realiteit van Niet-zijn en de Aard van de Beweging 

en de Snelheid".

Klik hier als U wilt weten waarom ik meen te mogen stellen dat E=mc² gelijk is aan E=m.Roodkapje.    

Klik hier als U mijn artikel "Over de Roterende Emmer met Water van I.Newton" wilt lezen.                                       

Klik hier als U mijn artikel "Over de Zijnsstatus van de Versnelling" wilt lezen

Klik hier als U mijn artikel "Over de Equivalentie van zware en trage massa" wilt lezen.

Klik hier als U mijn artikel "Een Summier Beginmodel" wilt lezen.

 

 

English Versions.

Push here for the English version of my article about the possibility to proof the existence of a universal Spirit.

Push here for the summary of that article.